به سایت ما خوش آمدید.

تماس با دکمه جوش

  • Welding button contacts

    مخاطبین دکمه جوشکاری

    دکمه های تماس دو فلزی را می توان با تنوع زیادی از پیکربندی ها و ترکیبات مواد تهیه کرد. مواد لایه کار ممکن است Ag ، AgCdO یا AgNi باشد ، در طرفی که به ماده پشتیبانی می شود می توان از فولاد یا آلیاژ Cu-Ni استفاده کرد ، ضخامت لایه کار بالا در نصف ضخامت لایه بالایی است.