به سایت ما خوش آمدید.

پرچ های جامد تماس

  • Solid Contact rivet

    پرچ Solid Contact

    پرچ های جامد متداول ترین اتصال دهنده دائمی است که روی پوست و صفحه های هواپیما استفاده می شود. قبل از استفاده ، آنها به سادگی از یک شافت صاف با یک سر گرد و صاف در یک انتهای آن تشکیل شده اند. ما پرچ های نقره ای جامد خود را ارائه می دهیم که رساناهای خوبی برای برق هستند.
  • Solid Contact Rivets

    پرچ های جامد تماس

    ارائه به موقع ، اطمینان از بلدرچین ، طراحی مستقل از قالب ، بازخورد به موقع ، به جای آزمایش مشتری ، تجزیه و تحلیل ترکیبات تولید لوله.