به سایت ما خوش آمدید.

نمایه های سفارشی

  • Customized profiles

    نمایه های سفارشی

    SHZHJ انواع پروفایل های تماسی و تماسی دیگر را برای کاربردهای مختلف تولید می کند. ما می توانیم بیشتر الزامات مربوط به نیازهای سیستم ولتاژ و پیشرانه را برآورده کنیم. چه برای لوکوموتیو EMD ، GE یا ALCO یا کامیون های استخراج معدن شما باشد ، شما به یک تامین کننده قابل اعتماد نیاز دارید ، SHZHJ بهترین انتخاب برای شما و شرکت شما است.