به سایت ما خوش آمدید.

مجامع تماس بگیرید

  • Welding Assembly

    مونتاژ جوشکاری

    شبیه سازی مونتاژ جوشکاری در مراحل مختلف تولید محصول ، مانند طراحی ، برنامه ریزی تولید ، آزمایش و اعتبار سنجی ، هزینه را به حداقل می رساند.
  • Riveting Assembly

    Riveting Assembly

    مجامع تماس بگیرید. SHZHJ طیف گسترده ای از مجموعه های تماس تولید شده با تعدادی از تکنیک های پیوست را تهیه می کند. مجموعه های ماسوره با فرایندهای لحیم کاری کوره ، القا ، مقاومت و مشعل ساخته می شوند. مخاطبین همچنین می توانند به پشتیبانی های مخاطب پرچ شوند. SHZHJ مجموعه هایی با طیف گسترده ای از مواد و فرم های پشتیبانی تماس تولید می کند.