به سایت ما خوش آمدید.

پرچهای تماس با دو فلزی

  • Bimetal Contact Rivet

    پرچ تماس با دو فلزی

    فروش پرچ برق تماس ، پرچ دوقطبی ، پرچ سه بعدی. پرچ دو فلزی این تماس رسانایی الکتریکی خوبی دارد و سطح آن در معرض اکسیداسیون نیست. افزودن 3 تا 28 درصد مس ممکن است مقاومت در برابر شعله نقره را به طرز چشمگیری بهبود بخشد.